Organer

I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. Hvis du selv har sagt ja, kan de pårørende ikke længere ændre din skriftlige tilkendegivelse, medmindre du har meddelt, at tilmelding vedr. transplantation er givet under forudsætning af de pårørendes accept. Dette er resultatet af en lovændring som trådte i kraft 1.juni 2001.

Hvornår er man død?
Langt de fleste mennesker dør, fordi hjertet holder op med at slå, og vejrtrækningen stanser. I Danmark har vi i mange år haft et hjertedødskriterium. Det betyder at døden konstateres ved at hjertet er holdt op med at slå og ikke kan bringes i gang igen.

Hjernedød kan opstå på grund af hjerneblødninger, ulykkestilfælde med kraftig hjernekvæstelser, udbredte hjernesvulster eller i tilfælde af iltmangel i hjernen efter hjertestop. Disse hændelser kan betyde, at blodtilførslen til hjernen stopper, og hjernefunktionen derfor ophører.

En person erklæres hjernedød, når 2 læger med specialuddannelse og erfaring har gennemført en særlig undersøgelse. Den viser, om der er nogle reflekser tilbage i hjernestammen, som er den del af hjernen, der sidst ophører med at fungere. En hjernedød er ikke en bevidstløs, der kan vågne igen. En hjernedød har ingen bevidsthed, for hjernefunktionen er totalt ophørt. Hjertet kan slå, selv om hjernen er død, fordi personen er tilkoblet en respirator. Hjertet vil dog holde op med at slå efter få dage, selvom den hjernedøde er tilkoblet respiratoren. Patienter, der bliver undersøgt for hjernedødens indtræden, ligger i respirator, fordi der er nødvendigt at erstatte åndedrætsfunktionen. Når hjernedøden er konstateret, slukkes der for respiratoren, med mindre der givet tilladelse til donation.

Hvem kan donere?

Der kan ikke sættes en fast aldersgrænse, for med alderen opstår åreforkalkning i forskellige organer varierende fra menneske til menneske. Det er dog sjældent, at hjerter fra donorer over 55 år kan bruges, mens lever eller nyrer fra en 70 årig i en del tilfælde er egnede. Den hjernedødes almene helbredstilstand før ulykken eller sygdommen har også betydning for, om organerne kan bruges.

Livet med et nyt organ.

Langt de fleste patienter, som får et nyt organ, vender tilbage til en tilværelse, der næsten ligner den de havde, før de blev syge. Børn og unge vender tilbage til skole og uddannelse. De fleste, som havde et arbejde før de blev syge, vender tilbage til deres arbejde. Efter hjertetransplantation i Danmark lever ca. 90% af patienterne efter 1 år og lige så mange efter 4 år. De tilsvarende tal for transplantation af lever er 80% overlevelse efter både 1 og 4 år. Efter transplantationen er der risiko for, at kroppen ikke vil acceptere det nye organ. Det sker, fordi immunforsvaret bekæmper det nye, fremmede organ. Derfor skal mennesker med et nyt organ altid tage medicin. De fleste mennesker syntes, at de lever et godt liv, og at de har det meget bedre, end mens de var syge, at transplantationen var den bedste og måske eneste behandlings eller overlevelsesmulighed.

Hos nogle transplanterede nyresyge, holder nyren op med at fungere efter en årrække. Man kan få det indtryk af tilfredsheden med at leve som transplanteret fra disse mennesker, idet de ønsker en ny transplantation i stedet for alternativet som er, at gå i dialyse.

Se Transplantationsgruppens facebook side

Se lever foreningensen hjemmeside

Se lunge foreningensen hjemmeside

Se Hjerte foreningensen hjemmeside

Se Nyre foreningensen hjemmeside

Ca. behov for organer om året !

Hjerter = 35 – 40

Lever = 30 – 40

Lunger = 80 – 100

Nyrer = 300 – 350

Nyresyge er den patientgruppe, der har størst behov for organer. Der transplanteres ca. 170 nyrer om året, heraf er 40 doneret fra levende pårørende til en nyresyg. For nyresyge betyder transplantation, at de ikke længere skal gå i dialyse, som er en belastende og meget dyrere behandling end transplantation. 200 bliver årligt erklæret hjernedøde i Danmark. Kun 60 af dem ender som organdonorer.

Kan organer købes og sælges i Danmark?

NEJ! Loven forbyder, at organer købes og sælges i Danmark. Det er også forbudt at bruge købte organer. De organer, der bruges til transplantation i Danmark, kommer alle fra mennesker, der personligt eller gennem pårørende har sagt ja til, at være organdonor. En patient med behov for transplantation kan altså hverken købe eller få transplanteret et købt organ i Danmark.

NÅR DU HAR TAGET STILLING!!!

Der er tre lige gældende måder at give din holdning til kende på :

Du kan fortælle beslutningen til dine nærmeste
Du kan udfylde et donorkort og bære det på dig
Du kan tilmelde dig donorregistret
Du kan vælge at :

Give fuld tilladelse, hvilket betyder at ALLE organer må anvendes til transplantation. Fuld tilladelse omfatter således flere end de otte organer, der kan gives begrænset tilladelse til. Fuld tilladelse kan for eksempel også omfatte menisker, ledbånd, brusk og sener.

Give begrænset tilladelse, hvilket betyder at kun NOGLE organer må anvendes.

Nedlægge forbud, hvilket betyder at INGEN organer må anvendes til transplantation.

Ønsker du også at donerer din krop til videnskaben, udtages evt organer først til transplantation, inden dit legeme videregives..
Du kan printe en tilmelding her eller du kan tilmelde dig via nettet her.

Bliv organdonor i dag
Tilmeld dig her