Legemedonor

Vidste du at...

Såfremt man ønsker at donere sit legeme til Donations-ordningen, skal man henvende sig til sin landsdel, for at få tilsendt en erklæring. Erklæringen skal underskrives af donor selv, samt 2 vitterlighedsvidner eller egen læge og returneres derefter til Donationsordningen. Når Instituttet har registreret erklæringen, sendes den retur til donor sammen med et lille grønt kort, som det anbefales at man altid bærer på sig. Selve den underskrevne erklæring vil det være en god idé at opbevare sammen med sin fødsels/dåbsattest, som jo altid skal findes frem ved dødsfald.

Donationsordningen, skal have afdøde overført så hurtigt som muligt efter dødsfaldet og i hvert fald indenfor 4 dage. Pårørende skal selv rette henvendelse til en bedemand om at forestå denne transport. Har du valgt også at være organ donor, udtages disse til transplantation inden dit legeme modtages.
Såfremt der skal være en afskedshøjtidelighed for afdøde, skal denne foregå inden overførslen til Donationsordningen, da Instituttets undersøgelser kan strække sig fra få uger til flere år. I vejledning om donation findes rådgivning og information om højtidelighed og begravelse, information til pårørende, anonymitet, fortrydelse, udfyldelse af erklæring m.v.

Lydfil fra dissektionskursets start

Hvis du klikker på denne lydfil, vil du høre et lille klip fra en udsendelse om en medicinstuderendes oplevelse, da hun skal dissekere et afsjælet legeme for første gang.  
Klippet starter, da de studerende træder ind i den store dissektionssal, og modtager en kort introduktion af professor Jørgen Tranum-Jensen.

 Efter gældende lov kan personer over 18 år donere/testamentere deres afdøde legeme til Donationsordningen, til brug for lægevidenskaben.

 

Donation i Jylland:

Aarhus Universitet
Institut for Biomedicin
web: Aarhus Universitet

Donation på Fyn:

Syddansk Universitet
Institut for Molekylær Medicin – Campus
web: Syddansk Universitet

Donation på Sjælland:

Københavns Universitet
web: Københavns Universitet