Vævsdonor

Dit væv, dit valg

1. september 2004 trådte en ny lov i kraft. Den giver borgere mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med de vævsprøver (herunder blodprøver), som de afgiver i forbindelse med behandling. I forvejen er vævsprøver omfattet af flere love som sikrer, at de benyttes forsvarligt. Den nye lov er alene en ekstra mulighed for patienten.

Vævsanvendelsesregisteret:

Væv skal kun bruges til egen behandling.
Én mulighed er, at man tilmelder sig Vævsanvendelsesregisteret. Dermed fortæller man samtlige biobanker, at vævsprøven kun må bruges til ens egen behandling. Hvis man senere fortryder, kan en tilsvarende blanket benyttes til framelding.

Registeret skal kun benyttes for vævsprøver udtaget efter lovens ikrafttræden. Prøver fra før 1. september 2004 er alene omfattet af de allerede gældende regler.

Andre muligheder: destruktion eller udlevering.
Alternativt kan patienten bede om, at vævsprøven destrueres eller (i særlige tilfælde) bliver udleveret til patienten selv. Det sidstnævnte vil som oftest kun kunne ske i de tilfælde, hvor vævsprøven senere skal benyttes i forbindelse med behandling andetsteds. Hvis man vil have sit væv destrueret, skal man henvende sig til biobanken. Man kan hente hjælp fra patientvejlederen.

Private biobanker

Hvis du bliver kontaktet eller selv tager kontakt til en privat biobank, hvis formål er at opbevare blod- eller vævsprøver – f.eks. stamceller fra navlesnorsblod fra dit nyfødte barn – har du krav på, at få udarbejdet en skriftlig aftale om opbevaring af prøverne. Det samme gælder, hvis en privat virksomhed indsamler prøver til brug for lægemiddelfremstilling.

Aftalen skal som minimum indeholde
oplysninger om følgende:

Formål med indsamling og opbevaring af blod- eller vævsprøverne;
Hvorledes prøverne vil blive opbevaret, og længden af opbevaringstiden;
De betalingsmæssige forhold, muligheder for opsigelse af aftalen, konsekvenser af misligholdelse af aftalen m.v.
Hvorledes der skal forholdes med prøverne i tilfælde af, at virksomheden ophører, herunder hvorvidt prøverne fortsat kan opbevares;
Den private virksomhed, herunder om selskabs- og ejerforhold, ansvarsforhold m.v..

Undtagelser

De nye regler omfatter ikke alt blod og væv. Blandt andet undtages: blod givet til blodbanker, æg og sæd til kunstig befrugtning samt organer til transplantation, hvor der gælder særlige regler.

Tilmelding til Vævsanvendelsesregisteret:

sikkerpost_var@sundhedsdata.dk

Web: Vævsanvendelsesregisteret

Bliv vævsdonor i dag
Tilmeld dig her