Navlesnor

Knoglemarvstransplantation med stamceller fra navlesnorsblod.

2529-14521Udover at få bloddannende stamceller fra raske voksne donorer, kan man få bloddannende stamceller fra navlesnorsblod.
Den store fordel ved at anvende navlesnorsblod er, at der ikke behøver at være fuldstændig overensstemmelse mellem vævstyper på donor og patient. Det betyder, at der med meget stor sandsynlighed vil kunne findes matchende navlesnorsblod til de ca. 10-15 danske patienter, der årligt har brug for en knoglemarvstransplantation for at blive helbredt, men hvor der ikke kan findes en vævstypeegnet voksen donor.
Et problem ved anvendelse af navlesnorsblod til knoglemarvstransplantation er, at der ikke er så mange bloddannende stamceller. I en enkelt enhed af navlesnorsblod vil der typisk kun være celler nok til at transplantere en person på højst ca. 30-40 kg, afhængigt af hvor godt vævstyperne passer sammen. På grund af det lave antal stamceller i navlesnorsblod har det i en årrække kun været muligt at transplantere børn med navlesnorsblod. I de senere år har man imidlertid fundet ud af, at man kan transplantere voksne, hvis man bruger navlesnorsblod fra to navlesnore samtidigt. Denne behandling blev i Danmark gennemført for første gang i sommeren 2010.
Knoglemarvstransplantation for leukæmi, medfødte immundefekter og andre arvelige sygdomme har kun virkning, hvis der anvendes navlesnorsblod fra en anden end patienten selv. Navlesnorsblodet bliver derfor købt i offentlige navlesnorsbanker rundt om i Verden. Heldigvis har en lang række lande, f.x Tyskland, USA, Frankrig, Spanien, Sverige, Finland og mange flere offentlige navlesnorsbanker, hvorfra man kan købe nedfrossent navlesnorsblod.

Anne Fischer-Nielsen
Overlæge Ph.D.
Stamcellesektionen
Klin. Immunol. Afd.
Rigshospitalet

I Danmark kan man opbevare navlesnorsstamceller og bevare råderetten

Der er registreret mindst 158 private og offentlige navlesnorsstamcellebanker i verden. I modsætning til lande om fx Sverige, Tyskland og USA findes der imidlertid endnu ikke en offentlig navlesnorsstamcellebank her i landet. Til gengæld har man i Danmark haft mulighed for at opsamle og nedfryse sit barns navlesnorsstamceller i privat regi siden 2002.

Har man nedfrosset sit barns navlesnorsstamceller i en privat stamcellebank, har man fuld råderet over dem. Det betyder, at de er umiddelbart tilgængelige, hvis barnet en dag bliver ramt af en sygdom, der kan behandles med stamceller fra barnet selv – eller fra dets søskende. Stamceller matcher med 25 % sandsynlighed perfekt mellem søskende.

Privat stamcellebank: StemCare A/S

Perspektiver i opbevaring af navlesnorsstamceller

Knoglemarvstransplantationer har siden 60’erne været standardbehandling i forbindelse med fx leukæmi, men stamceller fra knoglemarv og navlesnor bruges i dag til behandling af 79 sygdomme, og antallet af sygdomme, der kan behandles med stamceller er stadig stigende.

I 2010 oversteg antallet af behandlinger med navlesnorsstamceller for første gang antallet af behandlinger med knoglemarvsstamceller i USA.

Resultater af tusinder igangværende kliniske forsøg offentliggøres løbende, og blandt mange internationale forskere er der enighed om, at forskellige kilder til stamceller har forskellige egenskaber og dermed formentlig også vil finde forskellig anvendelse i fremtiden. Der er samtidig enighed om, at stamceller – herunder navlesnorsstamceller – vil udgøre en vigtig brik i fremtidens behandling af en lang række sygdomme, herunder neurologiske lidelser som fx cerebral parese og autisme, hjerte-kar-sygdomme, type 1-diabetes, knogleskørhed, slidgigt mv.

Indtil videre er flere end 30.000 mennesker på verdensplan behandlet med stamceller fra navlesnorsblod. Heraf udgør 2/3 navlesnorsstamceller givet fra én søskende til en anden.

Match mellem søskende

Har man egne navlesnorsstamceller nedfrosset, har man garanti for at have matchende stamceller til rådighed, hvis man rammes af en sygdom, der kan behandles med egne stamceller. Stamceller kan også hjælpe andre. Får en bror eller søster for eksempel leukæmi, er der 25 % chance for et perfekt match, selvom mindre også kan gøre det.

Lisbeth Juhl Christensen

CEO, StemCare A/S